„Když budete věnovat pozornost své duši, tzn. svým myšlenkám a emocím, budete nejenom zdraví, ale uvědomíte si i vaše poslání.“

Záměrně píšu uvědomíte, protože každá duše má své poslání a jen ho nevnímáme. Bylo nám zastřeno jinými myšlenkami a emocemi během našeho růstu, dospívání, výchovy, vlivu společnosti, atd.

Následovat svoje poslání má vliv na vaše zdraví, společnost i duši národa.