Spotřeba psychofarmak ve společnosti roste. To znamená, že společnost je nemocnější než dříve. Je to tím, čemu jsme uvěřili a tím, kým jsme se stali.

Duševně nemocná společnost se dá vyléčit, ale k žádnému psychiatrickému onemocnění nelze přistupovat racionálně. V emocích nikdy nelze hledat logiku. To, co je jasné pro vás, nemusí být jasné pro jiného. Snažit se zahnat emoce jen logikou znamená probírání a opakování emočně náročných situací a problém to může spíše prohloubit. Zlehčování situace je rovněž slepá ulička. A domlouvání, vysvětlování, srovnávání může být pro trpícího ještě větším peklem! Jediná cesta k uzdravení je přijmutí emocí.

Život mi nadělil osobní zkušenost s duševním onemocněním a také všechny předpoklady k tomu, abych porozuměla lidské duši a uměla ji vyléčit. Moje schopnost je k využití pro všechny. Doba je taková, jaká je. Pro někoho lehká, pro někoho těžká. Opět v tom hrajeme roli my. Je jen na nás, jestli zůstaneme v pozici oběti nebo vítěze. Hodně štěstí a lásky všem!