Vize projektu

 

 

ŠŤASTNÁ DUŠE = ŠTASTNÝ PARTNERSKÝ VZTAH = ŠTASTNÁ RODINA = ŠŤASTNÝ STÁT = ŠŤASTNÝ SVĚT

 Na naši planetu proudí více lásky. Vyrovnávají se světy duchovní a materiální, které jsou oba reálné. Šťastnější svět už není vize, ale je to realita. Už se to děje.

Stav duše a naše vnitřní rozpoložení je otázkou pro úplně všechny na tomto světě. Naše duševní rozpoložení má vliv na rovnováhu tohoto světa.

To, v jakém jste duševním rozpoložení má vliv na kvalitu vašich vztahů, včetně toho partnerského. Vaše duševní rozpoložení má vliv i na atmosféru ve vaši rodině. Láskyplné rodiny potom tvoří lépe fungující stát. Každý stát má svoji duši, která je tvořena z duší obyvatel.  

Dění posledních dvou let nám jen ukazuje, že máme převzít své životy do vlastních rukou, převzít moc nad sebou, uzdravit naše (po staletí) zraněné duše, stát se silnějšími, sebevědomými a láskyplnými. To, co se teď děje, jsme my všichni. Každá myšlenka se počítá. Jen změnou sebe a našich vnitřních postojů dosáhneme změny vnějšího světa. Když jsem to dokázala já, dokážeš to i ty. Cestu máš vyšlapanou.

Zapoj se do projektu tím, že:

 • budeš číst moje motivační články
 • pokud ti nebude jasné cokoliv z mých myšlenek, můžeš se mě dotazovat
 • přijdeš na konzultaci a začneš pracovat se svými myšlenkami
 • staneš se dalším spirituálním průvodcem pod mým vedením. Více najdeš ZDE >>>
 • staneš se odběratelem mých videí v členské sekci (připravuje se)

Šťastná duše 

 

 • zdravá duše
 • milovaná duše
 • milující duše
 • vyrovnaná duše
 • duše, která tvoří
 • duše, která přináší světlo
 • žije ve zdravém těle
 • o své tělo pečuje
 • duše, kterou baví žít
 • duše, která není závislá
 • duše, která chce od života jen to nejlepší
 • duše, která za sebe a za svůj život převzala zodpovědnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš svět vnímám jako nekonečný energetický tok. Myšlenka je energie. Emoce je energie. Zvuk je energie. Každý z nás má určitou energetickou vibraci podle toho v jakém stavu se nachází jeho systém myšlení a prožívání. Energetickou vibraci potom tvoří naše nastavení, vyřešené či nevyřešené životní situace, naše zkušenosti, prožívání a věci nebo události, na kterých lpíme, atd.

S vlastní vibrací vstupujeme do interakce s druhými lidmi. Do komunikace vnášíme sebe. Přes jaké nastavení vysílám myšlenku, to dostanu zpět. Z výše uvedeného vyplývá, že náš vnější svět je do jisté míry odrazem našeho vnitřního světa, našeho systému myšlení, které jsme si za život vytvořili.

Psychiatrická onemocnění potom vnímám jako nastavení v nerovnováze na více úrovních. Závažná psychiatrická onemocnění jako destruktivní nastavení našeho systému myšlení, která nás spolu se sebevražednými myšlenkami mohou přivést až k sebevraždě.

Takový člověk vidí úplně všechno špatně. Nelze se chytit jediné myšlenky. Člověk s „pročištěným“ systémem myšlenek metodou, kterou používám, pak působí klidněji, vyrovnaněji, jedná a rozhoduje se s jinými reakcemi. Čím více pracujeme na svém systému myšlení, tím naše energetická vibrace roste.

Když budete věnovat pozornost své duši, tzn. myšlenkám a emocem, budete nejenom zdraví, ale uvědomíte si i vaše poslání.

Má cesta ke šťastné duši

 

Prošla jsem si dost nepříjemným obdobím s nemocnou duší. 10 let jsem se léčila na psychiatrii.

Dlouho jsem hledala pomoc. Nakonec jsem si uvědomila, že si musím pomoct sama. Na mé stavy byla psychologie krátká. Negativní emoce jako úzkosti a zoufalství nejsou o logice. Můj život je o mně a o mých pocitech. Teď už sedím v křesle terapeuta a pomáhám lidem.

Baví mě dělat svět lepším. Součástí lepšího světa jsou šťastné duše. Každý člověk má duši, proto má cenu o ní hovořit. Na emocích záleží. Jsou našim ukazatelem.

Život mi nadělil osobní zkušenost s duševním onemocněním a také všechny předpoklady k tomu, abych porozuměla lidské duši a uměla ji vyléčit. Moje schopnost je k využití pro všechny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje vize

 

 

 

Jsem v období velké transformace světa. Ta již započala. Není cesty návratu. Egoistické a nefunkční musí z tohoto světa pryč. Na naši planetu proudí láska. Nový svět bude láskyplnější.  Lidé budou více tvořit a spolupracovat.

Mým posláním je uzdravovat lidské duše. Můj projekt šťastná duše může k tomuto všemu přispět. Vaše šťastná duše by mohla přinést štěstí do vašich vztahů a rodin. Zapojte se dále do mého projektu.

Na své práci miluji tu skutečnost, že v mé praxi nebylo dosud žádné sezení s klientem stejné. Klíč na vedení sezení nemám. Konzultace nechávám plynout. Reaguji na výroky klienta. Spojitosti emocí hledáme v prenatálním období, dětství, dospívání. Díky pokládání správných otázek se dostávám do klientova podvědomí, kde jsou uloženy jeho programy, které tímto zvědomuje a může je odstranit, čímž postupně vymizí jeho nechtěné a nepříjemné prožívání v realitě. Klienty nehodnotím, neposuzuji. Vnímám se jako průvodce, tazatelka, která pomáhá klientovi pochopit souvislost jednotlivých myšlenek.

Ulehčuji klientovi možné obavy při náročnějších otázkách. Cestu růstu se snažím klientovi co nejvíce zjednodušit. Elegantně dokážu pomoci z tzv. začarovaného kruhu“. Umím v lidech s humorem zbořit jejich nefunkční pravdy.

Naše svoboda vede přes nalezení sebe sama, odpuštění, přijmutí, zpracování minulosti, současnosti i budoucnosti jak na vztahových úrovních, tak i na úrovni denního prožívání. Specializuji se na psychiatrická / duševní onemocnění.

Není nic horšího, než když, do slova a do písmene, bolí myšlení, pálí hlava, celé tělo, člověk chce zmizet z tohoto světa. I v takovém případě jsem vám schopna pomoci. Lze docházet intenzivně. Za nepříjemnými až palčivými stavy jsou myšlenky a emoce. Kde je emoce, je myšlenka. Za úzkostí, marností, strachem, tísní, zoufalství, lítostí, smutkem, naštvaností vždy stojí myšlenka. Vím, proč jsem zoufalý a z čeho mám strach.

Specializuji se na psychiatrická onemocnění, sebevražedné myšlenky, úzkosti a další emoce, poruchy příjmu potravy, drogové závislosti, nespavost, sebepoškozování, vztahové problémy, nízké sebevědomí a sebedůvěru … a mnoho dalšího. Věřím, že většina onemocnění fyzického těla (rakoviny a bolesti) je spojena s nemocnou duší. Nic není tak hrozné, jak vypadá. Na všem se dá zapracovat.

Duševní onemocnění je plně vyléčitelné. Pokud je duševní onemocnění, dle odborníků, nazýváno jako rakovina duše a je vyléčitelná, tak jsou i ostatní typy rakovin rovněž vyléčitelné.

Pomáhám i dětem, dospívajícím, lidem všech věkových kategorií. Konzultace jsou velice efektivní.

Hodinová sazba mé práce se pohybuje od 500 Kč do 1000 Kč.
Pro děti, dospívající do 20 let, klienty v invalidním důchodu je určena sazba 500 Kč.
Pro dospělé 750 – 1000 Kč.
Sezení trvá vždy 2 hodiny.

Za konzultaci zaplatíte 1000 Kč za dítě a dospívající, 1500 – 2000 Kč za dospělého.

O ceně lze jednat! Vaše duševní pohoda je pro mě na prvním místě.

Objednejte se na konzultaci/terapii

 

 

1 + 11 =